3

Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στο CasinoPantheon.net

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας K2 IGaming Partners, που βρίσκεται στο casinopantheon.net.

Από τη στιγμή που έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε, μην συνεχίζετε τη χρήση του casinopantheon.net αν δεν συμφωνείτε να αποδεχθείτε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Τα Cookies:

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την online εμπειρία σας. Με την πρόσβαση σας στο casinopantheon.net, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τα απαραίτητα cookies.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που το τοποθετεί ο εξυπηρετητής μιας ιστοσελίδας στον σκληρό δίσκο σας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι μοναδικά ανατεθειμένα σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν εξυπηρετητή ιστοσελίδας στον τομέα που το έδωσε σε εσάς το cookie.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και παρακολουθήσουμε πληροφορίες για στατιστικούς ή μάρκετινγκ λόγους, προκειμένου να λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε προαιρετικά Cookies. Υπάρχουν κάποια cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, διότι λειτουργούν πάντα. Θυμηθείτε ότι με την αποδοχή των απαραίτητων cookies, αποδέχεστε επίσης cookies τρίτων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, αν χρησιμοποιήσετε τέτοιες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα, ένα παράθυρο προβολής βίντεο που παρέχεται από τρίτους και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα μας.

Άδεια:

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η K2 IGaming Partners και/ή οι άδειοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο casinopantheon.net. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επιφυλαγμένα. Μπορείτε να τα ανακτήσετε από το casinopantheon.net για την προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Να αντιγράψετε ή να επανεκδόσετε υλικό από το casinopantheon.net
 • Να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή να υποβάλετε υλικό από το casinopantheon.net σε υπο-άδεια
 • Να αναπαράγετε, να διπλασιάσετε ή να αντιγράψετε υλικό από το casinopantheon.net
 • Να επαναδιανείμετε το περιεχόμενο του casinopantheon.net

Μέρη αυτής της ιστοσελίδας προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας. Η K2 IGaming Partners δεν ελέγχει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αξιολογεί τα Σχόλια πριν από την παρουσία τους στην ιστοσελίδα. Τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και απόψεις της K2 IGaming Partners, των αντιπροσώπων της και/ή των συνεργατών της. Τα Σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και απόψεις τους. Εφόσον επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους, η K2 IGaming Partners δεν θα είναι υπεύθυνη για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημίες ή δαπάνες προκληθούν και/ή υφίστανται λόγω της χρήσης και/ή δημοσίευσης και/ή εμφάνισης των Σχολίων σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η K2 IGaming Partners διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιοδήποτε Σχόλιο θεωρηθεί ανάρμοστο, προσβλητικό ή προκαλεί παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Διαθέτετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε Σχόλια στην ιστοσελίδα μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το πράξετε.
 • Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα πνευματικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων τρίτων.
 • Τα Σχόλια δεν περιλαμβάνουν κανένα συκοφαντικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, ανήθικο ή επιπλέον παράνομο υλικό που συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν ή να προωθήσουν επιχείρηση ή πελατεία, ούτε για την παρουσίαση εμπορικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Παραχωρείτε στην K2 IGaming Partners μια μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση άλλων για τη χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιουδήποτε από τα Σχόλια σας, σε οποιαδήποτε μορφή, μορφότυπο ή μέσο.

Υπερσύνδεση στο Περιεχόμενό μας:

Οι ακόλουθες οργανώσεις μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικοί φορείς
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Ενημερωτικά πρακτορεία
 • Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο που προσθέτουν συνδέσμους προς άλλες εταιρείες που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο.
 • Πιστοποιημένες επιχειρήσεις στο σύστημα, εκτός από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα και ομάδες φιλανθρωπικής συγκέντρωσης κεφαλαίων, που ενδέχεται να μην επιτρέπεται να προσθέτουν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας.

Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς την αρχική μας σελίδα, τις δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, υπό τον όρο ότι: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός, (β) δεν υποδηλώνει αναληθώς ότι προσφέρουν υποστήριξη, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων και/ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του συνδεδεμένου μέρους.

Μπορεί να λάβουμε υπόψη και να εγκρίνουμε αιτήσεις για συνδέσμους από τις ακόλουθες κατηγορίες οργανισμών:

 • Ευρέως γνωστές πηγές καταναλωτικών και/ή επιχειρηματικών πληροφοριών
 • Κοινοτήτες διαδικτύου με κατάληξη .com
 • Σύλλογοι ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων
 • Διαδικτυακές πύλες
 • Λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικοί σύλλογοι

Εάν αποφασίσουμε έτσι, θα εγκρίνουμε τα αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς, εφόσον: (α) ο σύνδεσμος δεν μας παρουσιάζει σε αρνητικό φωτισμό εκ μέρους μας ή των πιστοποιημένων επιχειρήσεών μας, (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικό ιστορικό με εμάς, (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα του συνδέσμου υπερβαίνει την απουσία της K2 IGaming Partners, και (δ) ο σύνδεσμος εντάσσεται στο πλαίσιο πληροφοριών γενικής χρησιμότητας.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα μας, υπό τον όρο ότι: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός, (β) δεν υποδηλώνει αναληθώς ότι παρέχουν υποστήριξη, έγκριση ή έγκριση από το συνδεδεμένο μέρος και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να προσθέσετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας αποστέλλοντας email στην K2 IGaming Partners. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το URL της ιστοσελίδας σας. Περιλάβετε επίσης μια λίστα με οποιεσδήποτε URLs από τις οποίες προτίθεστε να προσθέσετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας, καθώς και μια λίστα με τα URLs στην ιστοσελίδα μας στα οποία θα θέλατε να προσθέσετε σύνδεσμο. Παρακαλούμε αναμείνατε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να προσθέσουν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας με τους εξής τρόπους:

 • Χρησιμοποιώντας την επωνυμία της εταιρείας μας
 • Χρησιμοποιώντας την διεύθυνση (URL) στην οποία συνδέεται
 • Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή της ιστοσελίδας μας που συνδέεται και καθιστά νόημα μέσα στα πλαίσια και τη μορφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας του συνδεδεμένου μέρους.

Η χρήση του λογότυπου της K2 IGaming Partners ή άλλων εικαστικών στοιχείων για σκοπούς σύνδεσης δεν θα επιτραπεί χωρίς σύμφωνο άδειας χρήσης του εμπορικού σήματος.

Ευθύνη για το Περιεχόμενο:

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε από όλες τις αξιώσεις που μπορεί να ασκηθούν στην ιστοσελίδα σας. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνδέσμοι σε καμία ιστοσελίδα που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως συκοφαντική, ανάρμοστη, ή παράνομη, ή που παραβιάζει, διαφορετικά παραβιάζει, ή προωθεί την παραβίαση ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.

Διατήρηση των Δικαιωμάτων:

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την αφαίρεση όλων των συνδέσμων ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου συνδέσμου προς την Ιστοσελίδα μας. Συναινείτε στην άμεση αφαίρεση όλων των συνδέσμων προς την Ιστοσελίδα μας κατόπιν αιτήματος. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τον καθορισμό μιας διαρκούς σύνδεσης προς την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να υποχρεούστε να τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας:

Εάν εντοπίσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην Ιστοσελίδα μας που θεωρείτε προσβλητικό για οποιονδήποτε λόγο, έχετε την ελευθερία να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήσεις για αφαίρεση συνδέσμων, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να το πράξουμε ή να ανταποκριθούμε απευθείας σε εσάς.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σωστές. Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια τους, ούτε εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα θα παραμείνει διαθέσιμη ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα θα διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση Ευθυνών:

Στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμόσιμο δίκαιο, αποκλείουμε κάθε αντιπροσώπευση, εγγύηση και όρο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

 • περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό;
 • περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή αποπλάνηση με απάτη;
 • περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη μας ή τη δική σας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από το εφαρμόσιμο δίκαιο; ή
 • αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη μας ή τη δική σας που δεν μπορεί να εξαιρεθεί σύμφωνα με το εφαρμόσιμο δίκαιο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλείσεις ευθύνης που καθορίζονται σε αυτήν την ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο, και (β) διέπουν όλες τις ευθύνες που προκύπτουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από συμβάσεις, αδικοπραξίες και για παραβίαση καθήκοντος επί της νόμου.

Καθώς η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα παρέχονται δωρεάν, δεν θα φέρουμε ευθύνη για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους.